Koolidele KUIDAS MÕISTA JA ÕPETADA KÄITUMISHÄIRETEGA LAPSI

E-Koolitus õpetajatele

See koolitus räägib sellest kuidas paremini mõista ja õpetada käitumishäiretega lapsi. Koolituse läbinud õpetaja teab uue generatsiooni laste eripärasid ja omadusi, tunneb ära käitumishäirete tüübid ja sümptomid ning mõistab nende probleemide tekkepõhjusi.
Koolitusel saad teada kuidas toetada ülitundlikku last, ära tunda ja vältida suhtlemistõkkeid, toime tulla laste manipuleerimistaktikatega ning õpetada last paremini organiseerima oma aega, tegevusi ja talente.


 

Sinu koolitaja


Ruta Püvi
Ruta Püvi

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli 1992 aastal eesti keele ja kirjanduse erialal. Töötanud eesti ja vene õppekeelega koolides ja lasteaias. Alates aastast 2007 olen läbi viinud sadu koolitusi noortekeskustes, lasteaedades, koolides, vallavalitsustes, linnavalitsustes ja ettevõttetes. Oma igapäevatöös kasutan coaching'u meetodit.


E-KoolitusAlusta ekoolitust!