Käitumishäirete põhjused ja sümptomid

Selles klipis selgitan lähemalt missugused on meditsiiniliste diagnooside autism, ADHD, ADD põhjused ja sümptomid.
Aga kõigepealt arutleme õpetajatega koos missuguseid kõrvalekaldeid on nad õpilaste käitumises täheldanud.Mis on käitumishäire?
Käitumishäire on käitumise kontrollimise ning sotsiaalselt aktsepteeritavates raamides hoidmise pidev ebaõnnestumine.
Käitumishäire on mitteallumine autoriteetidele, agressiivsus ja antisotsiaalne käitumine, mis kahjustab teiste inimeste
õigusi, vara või füüsilist isikut.

Käitumishäire ilmneb agressiivse, äreva, irratsionaalse käitumisena.
Osad on sellise aju seadistusega sündinud, osadel on toimunud ajus muutused tänu elusündmustele. Osad lapsed on ülitundlikud stressile ja neil on üliaktiivne põgene-või-võitle-reaktsioon. Teistel on puudu põhilised sotsiaalsed oskused - viisakus, kuulamisoskus ja eneseregulatsioonioskus. Paindlik mõtlemine puudub.

Miks tekivad käitumishäired?


Veel võivad olla käitumishäirete põhjuseks:

 • MIKROBIOOMI TASAKAALUTUS - http://microbiome.ee/
  Mikrobioom on soolestikus elutsevate bakterite kogum, mis aitab toitu seedida.
  Kui see on tasakaalust väljas (töödeldud toidu, stressi, antibiootikumide, viletsa une tõttu), siis on lapsel tujumuutused ja tähelepanuhäired.

 • LEKKIV KÕHT ehk sooleseina läbilaskvus.
  Tekkepõhjus: GMO-muundatud ja pestitsiididega pritsitud toidud tekitavad mikropragusid maoseintesse
  ja seedimata toiduosakesed liiguvad vereringesse ning sealt ajusse mõjutades aju tegevust.


AUTISMI P
ÕHISÜMPTOMID

Suhtlemisraskused

 • interpreteerivad teiste kehakeelt ja näoilmeid valesti
 • neil on raske mõista, mida teised tunnevad või mõtlevad
 • ei oska näha asju teise inimese perspektiivist
 • ei suuda reguleerida emotsioone
 • ebatavalistes või frustreerivates situatsioonides võivad ennast kahjustada
  (näiteks taovad pead vastu mööblit, katkuvad juukseid, hammustavad iseennast)
 • ebaõnnestuvad omaealistega suhete loomisel
 • ei taha jagada teistega oma huvisid, rõõme, saavutusi
 • 40% autistidest ei räägi mitte kunagi
 • ei mõista huumorit, metafoore, sarkasmi, sest võtavad kõike sõna-sõnalt
 • ei reageeri oma nimele, kuigi kuulmine on korras
 • agressiivne reaktstioon, kui sunnitakse midagi tegema

Kommunikeerimisraskused

 • räägivad ebatavaliste lausekonstruktsioonidega
 • võivad korrata vaid ühte sõna või fraasi lõputult
 • osadel on hea sõnavara, kuid on raskused vestluses osalemisega
 • peavad monoloogi oma lemmikteemal ja ei anna teistele sõna
 • ei suuda mõista teiste kehakeelt, hääletooni või väljendeid, mida ei saa võtta sõnasõnalt
 • puudub empaatia - ei mõista teiste tundeid, nagu valu ja kurbus
 • mitteverbaalsete kommunikatsioonioskuste puudumine
  (ei suuda luua silmkontakti, väljendada ennast kehekeele või näoilmete kaudu)
 • hääletoon ei väljenda tema tõelisi tundeid
 • kõne võib olla monotoonne robotlik või hoopis laulev
 • mõned mitteverbaalsed autistid suhtlevad kõnekeele asemel piltide, viipekeele
  või elektroonilise kõneprotsessori kaudu

See kõik muudab keeruliseks teistel inimestel tema vajadusi ja soove mõista ja see omakorda tekitab autistis frustratsiooni ja põhjustab käitumishäireid ja karjumist

Korduvad tegevused

 • käte plaksutamine, kõõlumine, hüppamine, asjade ümberpaigutamine, helide, sõnade, fraaside kordamine - need kõik võivad toimuda enesestimulatsiooni eesmärgil
 • mõni laps võib mänguasjadega mängimise asemel neid joone või värvi järgi ritta seada. Kui keegi paigutust muudab, siis vallandub autisti agressiivne reaktsioon
 • vajavad väga selgeid rutiine (näiteks laps sööb alati võileiba enne sooja toitu)
 • võivad olla kinnismõtted numbritest, sümbolitest, kuupäevadest või teaduseteemadest
 • fokusseerivad osadele mitte tervikule
  (näiteks selle asemel, et mängida autoga, mängivad autorattaga)

Geneetilised kõrvalekalded

Seedetrakti probleemid on 85% autistidest. Põletikud soolestikus ja krooniline kõhukinnisus omakorda tekitavad valu ja see omakorda tekitab autisti agressiooni enda vastu.
39% autistidel on krambihood või epilepsia. Krambihood võivad olla tingitud unepuudusest või ebanormaalsest ajutegevusest.

Unehäired
Väga paljudel autistidel on unehäired ja need mõjutavad oluliselt tema käitumist.

Sensoorsed kõrvalekalded

 • võivad kogeda tavapäraseid stiimuleid nagu valgus, heli (tolmuimeja või telefoniheli), lõhn, liikumine valulikult,
  ebameeldivana või segadust tekitavana.
 • ülitundlikkuse tõttu ei saa nad kanda teatud riideid, ei talu puudutusi ja ei saa viibida normaalvalgustusega ruumis.
 • võivad süüa asju. Pica on tendents, kus inimene sööb asju, mis pole toiduained
 • söövad ainult teatud toite, valik sõltub tekstuurist, värvist või maitsest
 • meeled ja tajud on autistidel erinevad. Üks kukub, vigastab ennast raskelt ja
  ei tee teist nägugi, sest ei tunne valu, teisele teeb kerge puudutus piinavat valu.

Käitumistreening, sotsiaalsete oskuste õpetamine, eneseabi, kõneteraapia ja alternatiivteraapiad võivad olukorda märkimisväärselt parandada.


MIS PÕHJUSTAB AUTISMI?

Autismi põhjustavad bioloogilised, geneetilised ja keskkonnategurid.
Et lülituks sisse geen, mis tekitab autismi sümptomeid, peavad mõjuma

 • keemiline tasakaalu puudumine
 • viirused
 • kemikaalid
 • hapnikupuudus sünnituse ajal
 • kehal puuduvad teatud ensüümid
 • ajupõletik (entsefaliit)
 • keskkonnamürgid, pestitsiidid, raskemetallid nagu plii ja elavhõbe.

Osad inimesed on toksiinide suhtes tundlikumad.

1-4% autistidel on Tuberous Sclerosis - haruldane geneetiline probleem, mis paneb healoomulised kasvajad levima ajus ja elutähtsates organites.

MIS AITAKS ÄRA HOIDA AUTISMI?

Raseduse ajal tuleks tulevasel emal igasuguseid toksiine ja ravimeid vältida.
Räägitakse ka geenide puhastamisvõimalusest.

Vt. Ben Lynch raamat "Dirty Genes" või kuula sel teemal 50 eksperdi intervjuud "DIRTY GENES SUMMIT"

https://go.dirtygenessummit.com/reserve-seat


ADHD ja ADD

Nimetus ADD (Attention Deficit Disorder) tuli 1980a USA psühhiaatrite assotsiatsioonilt.
1994 nimetati see nähtus ümber ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

kuid osad allikad nimetavad seda siiani ADD.

ADHD PÕHJUSED

Keegi ei tea täpselt, mis seda põhjustab, aga seda peetakse neurobioloogiliseks arenguhäireks, mis puudutab 3-5% kooliõpilastest. See on teatud tüüpi neurontransmitterite (kemikaalid, mis reguleerivad käitumist) tasakaalutus ja defitsiit.

ADHD jagatakse 3 alamtüüpi

 1. Valdavalt Kombineeritud tüüp (Predominantly Combined Type)
 2. Valdavalt Hüperaktiivne-Impulsiivne tüüp (Predominantly Inattentive Type)
 3. Valdavalt Hajevil (tähelepanematu) tüüp (Predominantly Hyperactive-Impulsive Type)

Hajevil lapsed

 • viivitavad, ei lõpeta oma tegemisi
 • liiguvad pidevalt ühe lõpetamata projekti juurest uue tegevuse juurde
 • puudub fookus
 • on organiseerimatud
 • raske keskenduda detailidele, teevad lohakusvigu
 • kui vestlevad, siis ei püsi ühe teema juures,
 • unustavad asju, kohtumisi, tegevusi
 • kalduvad tegemistest kõrvale triviaalsete helide/sündmuste tõttu, mis teisi üldse ei häiri
 • ei suuda fokusseerida. Isegi kui nad ütlevad, et kuulsid sind, ei suuda nad meenutada, mida sa just rääkisid
 • ei ole alati käratsevad ja valjuhäälsed, vaid hoopis teistest vaiksemad kui teised
 • võivad unistada silmad lahti ja ignoreerida ümbrust
 • ei suuda järgida instruktsioone
 • protsessivad infot aeglasemalt kui eakaaslased
 • tundub, et ta ei kuule kui temaga räägitakse

Hüperaktiivsed lapsed

 • räägivad liiga palju
 • alati teel kuhugi
 • ei suuda tegeleda vaiksete hobidega ja mängida vaikselt
 • jooksevad ja ronivad palju, siis kui seda teha on kohatu
 • nihelevad, kui peavad paigal istuma
 • kannatamatud
 • ei suuda oodata oma järjekorda
 • vastavad küsimustele enne kui küsija jõuab küsimuse lõpetada
 • pidevalt katkestavad rääkijat ja sekkuvad jutuajamistesse
 • algatavad vestlusi ebasobivatel hetkedel
 • ei kuula teisi ja eiravad sotsiaalseid reegleid
 • impulsiivsus võib viia õnnetusteni
 • hilinevad, viivitavad
 • unustavad kokkulepped ja lubadused
 • tunnevad, et ei suuda kontrollida emotsioone
 • plahvatavad pisiasjade peale
 • ei oska prioriteete seada ja raiskavad aega ebaolulistele tegevustele

  Kombineeritud tüüpi lastel on mõlema grupi tunnuseid.